Разказ

Оригинално изписване: Charles L. Fontenay

Няма биографична информация за Чарлз Фонтаней.