Библиотека за ученика — XII клас

Литература за задължителна и профилирана подготовка за XII клас.

Със знака ꜛ са отбелязани авторите и творбите за задължителна подготовка

Христо Смирненскиꜛ

Поезия

Проза

Гео Милевꜛ

Поезия

Статии

Никола Фурнаджиев

Поезия

Асен Разцветников

Поезия

Антон Страшимиров

Роман

Драма

Атанас Далчевꜛ

Поезия

Проза

Елисавета Багрянаꜛ

Поезия

Стихосбирки

Светослав Минков

Разкази

Йордан Йовковꜛ

Военна проза

Сборници с разкази

Георги Караславов

Роман

Никола Вапцаровꜛ

Поезия

Димитър Димовꜛ

Романи

Димитър Талевꜛ

Романова сага

Емилиян Станев

Роман

Генчо Стоев

Роман

Съвременна българска поезия

Съвременна българска проза

Съвременна българска драма