Библиотека за ученика — V клас

Произведения за прочит след завършен IV клас:

Забележка: Примерен списък, подлежи на допълване със събрани предложения на различни училища.