Библиотека за ученика — IV клас

Произведения за прочит след завършен III клас:

Забележка: Примерен списък, подлежи на допълване със събрани предложения на различни училища.