Тази книга си поставя основно целта да запознае българския читател с различни вярвания — традиционни и нетрадиционни, които напоследък масово навлизат в България.

Тя е замислена като кратък справочник, съдържащ информация, достъпна за широк кръг читатели, или, така да се каже, за средния българин. Не изисква някаква предварителна подготовка или подозрения по религиозните въпроси.

Първият раздел на книгата се занимава с традиционните световни религии. Във вторият раздел са разгледани някои нетрадиционни вярвания или пък групировки, които поради социалното си действие в България са си спечели имената „секти“.

Издание:

Автор: Здравко Ненов; Питър ван Кампен

Заглавие: Сектите и как да ги разпознаваме

Издание: първо

Издател: Верен

Град на издателя: София

Година на издаване: 2014

Тип: справочник

Националност: българска

Художник: Станислав Абаджиев

ISBN: 978-619-7015-17-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/10613