В името на Бога, нека ги нападнем, докато все още имаме сили!

 

Беше мраколак, но много по-голям от дребните същества, които вече три пъти бяха събуждали атавистичен страх в Джим. Този бе едър поне колкото възрастна гризли. Сравнен с него, Ара, излязъл напред, за да го предизвика, сякаш се бе смалил от размерите на пони до размерите на дребно куче. Но не изглеждаше, че вълкът смята да се отказва. Гърлото му издаде равномерен тих звук спг монотонно и продължително ръмжене. Дълго време чудовищният мраколак се поклащаше леко на задните си крака и се смееше сподавено с басов крясък. После се придвижи напред, изправи се… и изведнъж битката започна. Настана суматоха, в която всичко се разви…

Съдържание

Драконът и Джорджът 5,2

The Dragon and the George,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ДРАКОНЪТ И ДЖОРДЖЪТ. 1994. Изд. Орфия. Биб. Фантастика, No.26. Фантастичен роман. Американска, I издание. Превод: [от англ.] Михаил Съмналиев [The Dragon and the George / Gordon R DIKSON (1976)]. Художник: Р. ХАЙГЪРОВ. С илюст. Формат: 70/100/32 (16 см.). Печатни коли: 20. Страници: 320. Цена: 36.00 лв.

 

Изд. Орфия преиздава книгата през 2002 година.

История

  1. — Добавяне

Библиоман