Мактуб означава „написано е“. Арабите се притесняват, че „написано е“ не е съвсем правилен превод, макар че всичко вече е действително написано, Бог е състрадателен и пише това просто за да ни помогне.

Книгата е временно забранена за четене по молба на издателство „Обсидиан“. Ще бъде достъпна отново през 2026-а година.