На гръцки завръщане е nostos. Algos означава страдание. Следователно носталгията е страдание, предизвикано от неутолимия копнеж да се завърнеш. За това фундаментално понятие повечето европейци могат да използват дума с гръцки произход (nostalgie, nostalgia), както и други думи, чийто корен е в националния език. Във всеки език тези думи имат различен семантичен оттенък. Често пъти те означават единствено тъга, предизвикана от невъзможността да се завърнеш в страната. Болка по страната. Болка по дома. На английски homesickness. Или на немски Heimweh. На холандски heimwee. Но това е пространствено ограничаване на едно толкова значимо понятие. Чехите, освен заимстваната от гръцки дума носталгия, имат за това понятие свое собствено съществително, stesk, и свой собствен глагол; най-вълнуващият любовен израз на чешки е: styska se mi po tobe — изпитвам носталгия по теб, не мога да понеса болката от отсъствието ти. На испански añoranza произлиза от глагола añorar (изпитвам носталгия), който пък произлиза от каталунския eñyorar, производен на латинската дума ignorare (не знам). В тази етимологична светлина носталгията се явява като страдание поради незнанието.

„Незнанието“ е последният издаден роман на Милан Кундера. Първо се появява на испански през 2000 г. под заглавието Ignorancia, след което излиза на френски през 2003 г.

3 Незнанието
L’Ignorance,


Издание:

Автор: Милан Кундера

Заглавие: Незнанието

Преводач: Боян Знеполски

Език, от който е преведено: френски

Издание: първо (не е указано)

Издател: Колибри

Град на издателя: София

Година на издаване: 2004

Тип: роман

Националност: френска

Печатница: „Симолини“

Излязла от печат: 21.04.2004

Редактор: Силвия Вагенщайн

ISBN: 954-529-301-2

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/12870