Никой не знаеше откъде идваха берсеркерите, но всеки знаеше за какво бяха дошли.

ТЕ бяха механични убийци; мозъкът им беше компютър, програмиран да затрива всякакви форми и изблици на живот.

Берсеркерите бяха лишени от логика. Произволното разпадане на атоми в блоковете на паметта им би могло да избере каквото и да е безконечно средство за разрушение. Планета подир планета се превръщаха в пара и прах.

Само едно същество можеше да се противопостави на берсеркерите. Само една раса, която през цялото свое съществуване бе произвеждала все по-мощни оръжия. Една раса, предопределена да се пожертва, за да спечели титлата „герой“.

Тази раса наричаше себе си ХОРА.


Издание:

Фред Саберхаген. Машина-убиец

ИК „Офир“, Бургас, 1995

Поредица „Библиотека фантастика“ 007

Редактор: Никола Кесаровски