Елин Пелин
Съчинения в шест тома: том пети

(Ян Бибиян; Ян Бибиян на Луната; Приказки)