Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Редактор Анна Сталева, Коректор Елена Иванова

Трето издание, Излязла от печат на 13. II. 1980 година.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

 

Предишно издание:

ИЗГУБЕНИЯТ СВЯТ. 1978. Изд. Отечество, София. Биб. Фантастика, No.7. Научно-фантастичен роман. Превод: Александър ШУРБАНОВ [The Lost World, Arthur Conan DOYLE (1912)]. С ил. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 12. Страници: 176. Цена: 0.58 лв.