Владимир Свинтила
Лицето на горгоната

(В полицейската психиатрия)

Владимир Свинтила (1926–1998) произхожда от комунистическо семейство (неговият баща е ръководител на службата за сигурност на нелегалната комунистическа партия). Въпреки това, едва на 15-годишна възраст, той отхвърля идеологията на комунизма. През януари 1949 г. е задържан от органите на КДС и след съответни инквизиции (вкл. двайсет денонощия без сън) е въдворен в концлагера Богданов дол (вж. „Кладенецът на мълчанието“, „Изток-Запад“, 2009). Но това не е последната му среща с Държавна сигурност. През 1957 г. е въдворен в психиатрията, за което се разказва в настоящата книга.

Един от неколцината представители на модерната антикомунистическа литература в България.


Издание:

Автор: Владимир Свинтила

Заглавие: Лицето на Горгоната

Издател: Изток-Запад

Град на издателя: София

Година на издаване: 2010

Печатница: Изток-Запад

Излязла от печат: април 2010

Редактор: Людмила Петрова

Коректор: Людмила Стефанова

ISBN: 978-954-321-684-0

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7699