Информация

Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 4 от 1997 г.

Издателски екип: Агоп Мелконян, Олег Чернев, Петър Кърджилов

Илюстрации: Христо Брайков

Предпечат: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Печат РИК „Елиана — 2000“ ООД, цена 990 лв.

История

  1. — Добавяне (gogo_mir)
  2. — Добавяне на DjVu-формат

Библиоман