В този том са подбрани двадесет и осем разказа, обединени в две основни тематични линии — „южни разкази“, в които преобладава морската тема, и „градски“. Всички те са проникнати от една обща идея, намерила в тях ярко и неповторимо художествено превъплъщение — силата на човешкия дух, който съумява да надмогне непреодолими препятствия.

Тук читателят отново ще се срещне с цяла галерия от неподправени образи на свободни и силни мъже — сурови натури, за които първостепенни добродетели са честността, храбростта и саможертвата, приятелството и верността.

5 Езичникът
The Heathen,

4,8 Уа! Уа! Уа!
Yah! Yah! Yah!,

5,5 Мауки
Mauki,

5,6 Неизбежният бял
The Inevitable White Man,

5,5 Къщата на Мапуи
The House of Mapuhi,

5,3 Под палубната тента
Under the Deck Awnings,

5,3 Сбогом Джак
Good-by, Jack,

5,3 Алоха ое
Aloha Oe,

5,7 Кулау прокажения
Koolau the Leper,

5,5 Бисерите на Парле
The Pearls of Parlay,

5,3 Семето на Маккой
The Seed of McCoy,

5,3 Син на слънцето
A Son of the Sun,

5,7 Демоните на Фуатино
The Devils of Fuatino,

6 Шегобийците от Ню Гибън
The Jokers of New Gibbon,

5,2 Перата на слънцето
The Feathers of the Sun,

4,3 Малка сметка със Суидин Хол
A Little Account with Swithin Hall,

5 Два голи юмрука
Bunches of Knuckles,

6 Къс месо
A Piece of Steak,

5 На юг от прореза
South of the Slot,

5,6 Шинагото
The Chinago,

5 Бреговете на Сакраменто
The Banks of the Sacramento,

5 Отстъпникът
The Apostate,


Издание:

Джек Лондон. Том пети. Разкази и новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Съставител: Христо Стефанов

Преводачи: Анелия Бошнакова, Борис Дамянов, Желяз Янков, Сидер Флорин, Тодор Вълчев

Редактори: Гергана Калчева-Донева, Светлана Тодорова

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректори: Елена Върбанова, Светла Димитрова

Американска, първо издание

Дадена за набор на 26. VI. 1987 г. Подписана за печат на 24. IX. 1987 г.

Излязла от печат м. ноември 1987 г. Изд. №2092 Формат 84X108/32

Печ. коли 32,50 Изд. коли 27,30 УИК 23,70 Цена 3,92 лв.

ЕКП 9536672611; 5557–204–87

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна. Пор. №159

Печат на обложката ДП „Офсетграфик“ — София

 

Ч 820/73/32

Jack London. Selected Short Stories

The Night-Born, 1913

Grosset & Dunlap Publishers

© 1913 by the Century Co.

A Son of the Sun, 1913

© Христо Стефанов, съставител, 1986

© Анелия Бошнакова, Сидер Флорин, преводачи, 1987

© Борис Дамянов, Желяз Янков, Сидер Флорин, Тодор Вълчев, преводачи, 1963

с/о Jusautor, Sofia