Този том, сравнително по-пъстър в тематично отношение, представя един роман и четири кратки повести от богатото литературно наследство на Джек Лондон.

В романа „Сърцата на тримата“ и в повестта „Кълна се в костенурките на Тасман“ водещо е приключенското начало, разбирано като върховно изпитание на човешката същност.

Повестите „Първобитният звяр“ и „Играта“ представят „спортната тематика“ в творчеството на големия американски писател, която при него винаги има и отчетливо социално звучене. То става основно в последната повест „Мексиканецът“ независимо от подчертано спортния сюжет.


Издание:

Джек Лондон. Том трети. Сърцата на тримата.

Кълна се в костенурките на Тасман. Първобитният звяр. Играта. Мексиканецът

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Съставител: Христо Стефанов

Преводачи: Сидер Флорин, Ирина Калоянова-Василиева, Димитър Ламбринов

Редактор: Красимир Дамянов

Редактор на издателството: Гергана Калчева-Донева

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова, Елена Върбанова

Коректори: Светла Карагеоргиева, Мария Филипова

Американска, първо издание

Дадена за набор на 15. VI. 1986 г. Подписана за печат на 12. VIII. 1986 г.

Излязла от печат м. август 1986 г. Изд. №1991 Формат 84X108/32

Печ. коли 32,50 Изд. коли 27,30 УИК 29,25 Цена 2,96 лв.

ЕКП 9536672611; 5557–156–86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна. Пор. №504

Печат на обложката ДП „Офсетграфик“ — София

 

Ч 820(73) — 31+32

© Христо Стефанов, съставител, 1986

c/o Jusautor, Sofia