Трайна тема на романите на Ромен Гари е разрушителното въздействие на „модерното общество“ върху личността, нравите, хуманизма. Без да е привърженик на екзистенциализма, авторът стига до идеята за човека чужденец в един хаотичен свят, в който всичко е ирационално и непредвидимо. Гари е брилянтен стилист, леко преминаващ от иронията към гротеската, а оттам — към неизразимата болка.

Книгата е временно забранена за четене по молба на издателство „Леге Артис“. Ще бъде достъпна отново през 2025-а година.