Никога художник не се е издигал до такова положение като живописеца Питър Паул Рубенс, никой друг не е отстоявал така неоспоримо това си положение и пред потомството. Още когато младият художник се завърнал от Италия, на него гледали вече като на водач на фламандските художници; и когато днес говорим за тази школа, първо си помисляме за него. Без него фламандските художници щяха да бъдат само придатък на холандската школа. Рубенс е нещо повече от глава на фламандската живописна школа: той, така да се каже, сам въплъщава тази школа, а в същото време е най-големият и най-могъщият майстор на бароковото изкуство въобще.

Вилхелм фон Боде, 1919 г.

0 Питър Паул Рубенс
Peter Paul Rubens,


Издание:

Автор: Гьоц Екарт

Заглавие: Питър Паул Рубенс

Преводач: Никола Георгиев

Година на превод: 1979

Език, от който е преведено: немски

Издател: Български художник, София Хеншелферлаг, Берлин

Година на издаване: 1979

Тип: биография

Националност: немска

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/11324