Попол Вух

(Древните истории на Киче)

5,4 Попол Вух
Popol Vuh,


Източник: http://bezmonitor.com

Сканиране от хартия и корекции: Коста Борисов (Коце от цех „Филтри“ (Много добре заварява или реже горещо покалаена или обикновена черна ламарина))

 

 

Попол Вух

(Древните истории на Киче)

 

Преведени от оригинала от Адриан Ресинос

Превел от испански Румен Стоянов

 

Рисунки от маянски кодекси

 

POPOL VUH

Las antiguas historias del Quiche

Traducidas del texto original por Adrian Recinos

Fondo de Cultura Economica, 1952

Mexico 12, D. F.

 

Кичеанска, Първо издание

Редактор Виолета Миланова

Технически редактор Йордан Зашев

Коректор Тотка Вълевска

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4

ДП „Георги Димитров“ — София.

Превод и предговор Румен Стоянов

„Народна култура“, София, 1987