Драги читателю!

Книжките от поредицата „Моят музей“ ще ви запознаят с един нов метод за изучаване на изкуството.

Ние сме съставили поредицата така, че всяко едно томче да обхваща творчеството на трима класически или съвременни майстори. Подбраните шест цветни репродукции от творбите на всеки един автор улесняват запознанството със самите творци.

Цветните репродукции са приложени отделно в края на всяко томче, тъй като бихме искали Читателят да участвува в окончателното му оформяне, като залепя картините (четирите им ъгъла) към съответните обяснения. Вместо да прелиствате повърхностно страниците, вие ще трябва да разучите подробно текста, за да можете да поставите репродукциите на определеното за целта място. Надяваме се, че по този начин по-добре ще разберете онова, което четете и че ще имате възможност да се задълбочите в съдържанието.[1]

Молим, след прочитането на четири-пет книжки да си изберете трима художника, да изложите свързаните с тяхното творчество свои мисли в две машинописни страници и ни ги изпратите на адрес: Издателство „Български художник“, София, ул. Московска, 37. Най-добрата писмена работа ще бъде наградена с репродукции.

Молим също така да следите с внимание издаваните в поредицата „Моят музей“ книжки, тъй като по този начин ще имате възможност да се запознаете с историята на изкуството и с неговата изключителна красота, а събирането на отделните книжки ще ви направи притежател на колекция, която съдържа най-хубавото в областта на живописта — притежател на истински малък музей.

Издателството

 

5,3 Леонардо, Микеланджело, Рафаело
Leonardo, Michelangelo, Raffaello,

Бележки

[1] Поради естеството на електронните книги, и невъзможност да се спази замисълът на съставителите на поредицата, репродукциите са поставени на местата им. — Бел.ел.кор.


Издание:

Автор: Гюла Ласло

Заглавие: Леонардо, Микеланджело, Рафаело

Преводач: Гизела Шоршич

Година на превод: 1967

Език, от който е преведено: унгарски

Издание: първо

Издател: Издателство „Български художник“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1967

Тип: биография

Националност: унгарска

Печатница: Печатница „Атенеум“, Будапеща

Главен редактор: Магда Н. Уйвари

Отговорен редактор: Маргит Пастои

Редактор: Анна Задор

Технически редактор: Карой Сеглет

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/11127