„Ние, живите“ е интелектуалната биография на Айн Ранд. Това е първият текст, написан от руснак, който знае истината за живота в съветска Русия и се е спасил, за да я разкаже на света. Това е разказ за Диктатурата, независимо дали е в съветска Русия, нацистка Германия или в социалистическа Америка. Това е книга за Човека срещу Държавата. Основното в нея е светостта на човешкия живот.

Актуална днес както преди 75 години, Ранд отново е призвана да противодейства на разрушителните социалистически умонастроения на съвременния свят.

0 Ние, живите
We the Living,

Издание:

Автор: Айн Ранд

Заглавие: Ние, живите

Преводач: Огнян Дъскарев

Година на превод: 2010

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: ИК „МаК“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2010

Тип: биография

Националност: американска

Печатница: „Изток-Запад“

Коректор: Людмила Петрова

ISBN: 978-954-91541-19-4; 978-954-321-660-4

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5476