Издание:

Златна книга за нашите деца

Художник: Александър Божинов

Издателство Отечество, 1974, III издание

(I издание — 1921 г., II издание — 1947 г.)

 

Редактор: Албена Янкова

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Методи Андреев

Коректор: Мая Халачева

 

Съдържание:

1. Кос — Елин Пелин

2. Теменужка — Стоян Дринов

3. Ластовичка — Елин Пелин

4. Лазарки — Народна песен

5. Поточе — Стоян М. Попов (Чичо Стоян)

6. Великден — Александър Божинов

7. Гергьовден — Александър Божинов

8. Катето и Заю-Баю — Дора Габе

9. Умна глава — Васил Ив. Стоянов

10. Жаба и Щърк — Стоян М. Попов (Чичо Стоян)

11. Синигерова сватба — Народна песен

12. Росица — Народна песен

13. Мравка и Щурчо — Александър Божинов

14. Лято — Александър Божинов

15. Катето и Джори — Дора Габе

16. Есен — Стоян Дринов

17. Дядо Мраз — Елин Пелин

18. Коледари — Народна песен

19. Сурвакница — Народна честитка