Родина

Звънеца, топла песничка изпял,

и страницата първа на буквара,

и думите: любов, победа, вяра,

които пишеш върху листа бял.

Цвъртежа мил на лястовиче ято

в следобедната тиха синева,

и ябълката румена, която

сама ще капне в меката трева.

Врабците рошави в клонака зиме,

и тропота на стъпки във нощта

и толкова безименни неща,

наричани с едно-едничко име!

Издание:

Автор: Кънчо Атанасов

Заглавие: Джимо Сиджимката

Издание: второ

Издател: Слово

Град на издателя: Велико Търново

Година на издаване: 2008

Тип: роман

Националност: българска

Печатница: Веста

Редактор: Детелин Гинчев

Художник: Стефан Петков

Коректор: Ани Владева

ISBN: 978-954-439-901-6

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/9411