Тристан и Изолда

(Ранни творби)

Публикуваните тук за пръв път на български език най-ранни творби за Тристан и Изолда са писани във Франция през втората половина на ХІІ век. Те свидетелстват за първите литературни трактовки на историята за Тристан и Изолда. Явяват се също представители на първото поколение куртоазни романи и куртоазни новели. Те слагат началото на богата литературна продукция през ХІІІ и ХІV век на тази тема в цяла Западна Европа. Така се ражда митът за Тристан и Изолда. Още през Средновековието той се утвърждава като модел на любовта-страст, която се противопоставя радикално на християнския възглед за брака. Но подривният характер на този мит не се ограничава с това. Абсолютната любов на героите поставя под въпрос всички ценности, залегнали в основата на феодалното общество.

От романтизма до наши дни писатели, композитори, драматурзи и филмови творци се вдъхновяват от мита за Тристан и Изолда, за да кажат нещо съществено за своето време. Едва ли има по-красноречиво доказателство за жизнеността на един мит от това в него да се оглеждат и разпознават други епохи и други култури. Когато днешното изкуство говори за трудното съжителство между любовната страст и брака, за опияненията и опустошенията на любовта, то влиза в явен или в скрит диалог с мита за Тристан и Изолда. Време е българският читател да има достъп до основополагащите текстове на този мит.

Стоян Атанасов

Посвещавам този труд на паметта на големия френски медиевист Жан-Шарл Пайен, осъществил първото двуезично издание (на старофренски и на съвременен френски) на най-ранните версии за Тристан и Изолда. Делото на Пайен продължи моята колежка и приятелка Кристиан Маркело-Ниция, под чието ръководство екип от медиевисти публикуваха в престижната поредица „Плеяда“ на изд. Галимар най-важните европейски трактовки за мита за Тристан и Изолда. По това издание бе осъществен и българският превод. На него дължа много и при изготвянето на критическия апарат.

Стоян Атанасов

5 Лудостта на Тристан
La Folie Tristan d’Oxford,

5 Лудостта на Тристан
Folie Tristan de Berne,

Показалец на имената

Показалецът съдържа всички собствени имена и топоними от преведените текстове. Цифрите препращат към съответните страници от настоящото издание.

 

А

Англия 164–165, 212, 247, 272, 285, 287

Андре 116, 141, 144, 148

Артур 56–57, 82, 127, 129–132, 134–136, 139, 141, 146, 148–152, 154–155, 197, 234–235

Африка 234

 

Б

Багдад 145

Безансон 169

Беланкомбър 169

Берул 39, 73, 87, 154

Бранжиен 48–49, 52–54, 99, 148, 159, 167, 178–181, 187–189, 196, 198–201, 203, 205–206, 209, 212–214, 247–249, 251–255, 257–258, 260, 262–264, 267–268, 271, 280, 284, 289

Брери 272

Бретан 166, 234, 239, 269, 272–274, 295, 298

Брунхилда 195

Булон 290

Бялата поляна 111, 127–128, 147

Бялото поле 274

 

В

Висан 290

Гавоа 110

Гамариен 201

Ганелон 124, 132–133, 154

Гимаран 202

Гирон 237

Говен 127, 131–132, 148–149, 152, 154

Говернал 45, 49, 65–67, 72, 74, 76, 80–81, 83–86, 88, 96, 100, 105–106, 118, 135, 137, 147–149, 156, 204, 272–273

Годоин 124, 133, 154, 157–160

 

Д

Деноалан 124, 133, 143, 154, 158

Динан 68, 70,116

Динас 68–70, 107, 117–120, 133, 143–144, 156, 192

Дюрхам 99, 155

 

Е

Евен 133

Еврул 45

Естут Надменни 275

 

Ж

Жирфле 127, 133, 148–149

 

И

Ивен 70–73

Идер 197

Изолда Русокосата 42–45, 48–49, 53, 55, 57–59, 61–72, 74, 76–77, 80–81, 83–84, 86–88, 90, 95–98, 100, 102–103, 105–106, 108–114, 117–121, 124, 130–132, 135–136, 141, 143, 145, 147–152, 154–155, 159–160, 165, 167–168, 171–172, 174, 176–177, 179–182, 185–190, 192, 195–196, 198, 200–201, 205–221, 225–229, 231–232, 236–237, 240–248, 251–253, 257, 261–273, 278, 280–281, 284–285, 288, 291, 295–298, 300

Изолда Белоръката 221–222, 224, 226, 243, 245–246, 295

Ирландия 110, 122, 172

Испания 198, 234, 236

 

К

Лансиен 70, 103–104

Лидан 99, 135

Линколн 116

Лондон 270, 286

Лонуа 101

Лък Непогрешим 87

 

М

Марк 41–46, 48–49, 51–63, 67–69, 71–72, 74–76, 79, 89, 91–107, 110–111, 113–121, 123–126, 133, 135–136, 140–141, 147–150, 154–155, 157, 160, 165–167, 170–174, 176–177, 183–184, 186–188, 191–192, 195–196, 198, 203–204, 207–210, 213–215, 218, 220, 242, 244, 247, 254–258, 260, 262–263, 287

Мон 113, 169

Мороа 73, 84

Морхолт 40, 42, 62, 94, 172, 174–175, 193

 

Н

Надменния 234–235, 277

Никея 151

Нормандия 291

 

О

Каердин 63, 195, 198, 245, 247–250, 252–253, 262–263, 268, 270–274, 279–281, 284–290, 292, 295–296

Кални брод 128–129, 137–138, 141

Кана 201

Кардуел 56–57

Кариадо 237, 239–240, 250, 253, 260–262, 268, 271

Карлион 130, 141

Ке 127

Константин 46

Корис 149

Корнуел 42, 62–63, 76, 78, 85, 113, 118, 127, 155, 166, 192–193, 207–208

 

Л

Огрен 76–77, 100–102, 104–107, 111, 113, 117, 204

Ори 115, 120–121

Отран 77

 

П

Паселанд 134

Перинис 59, 114, 116, 121, 128–131, 133–135, 157, 202

Пику 195

Поату 285

 

Р

Рим 70, 103, 174, 250

 

С

Св. Андрей 124

Св. Еврул 45

Св. Етиен 122

Св. Йоан 179

Св. Оде 191

Св. Самсон 119–120, 193

Св. Томас 69

Св. Тремор 122

Св. Хиларий 153

Сегосон 46

Сен-Любен 157

Синглор 149

Сноудон 130

Соломон 40, 79

Страшни брод 75, 111, 113, 132, 135, 144

 

Т

Тантрис 171–173, 194, 196 Темза 286, 290

Тинтагел 63, 124, 165, 167, 208

Тола 149

Томас 69, 211, 273, 300

Трепор 290

Тристан 39–40, 41, 44–45, 47, 49–69, 72–74, 76–92, 94–103, 105–108, 110–112, 114–126, 128–133, 135, 137–140, 142–143, 145, 147–149, 152, 155–160, 163–165, 167–170, 178–182, 185–192, 194–201, 203, 205–216, 221–222, 224–227, 232–234, 236–237, 239–241, 243–245, 247–249, 251–253, 255, 258, 260–279, 281, 284 285, 288–291, 293–299

Тристан Джуджето 274, 276–277

Тудела 131

Тур 285

 

У

Уелс 48, 82, 96, 141, 207, 209

Урган Космати 169

 

Ф

Фросен 47–48, 56–59, 63, 74–75

 

Х

Хюсден 78–83, 112–114, 186–188, 205

 

Ш

Шотландия 110, 174


Издание:

Заглавие: Тристан и Изолда

Издател: Издателска къща „Изток-Запад“

Година на издаване: 2013

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7718