„Ерек и Енида“ (1170) е първата достигнала до нас творба на Кретиен дьо Троа, смятан за основоположник на рицарския артуровски роман. Това е история за трудната, но възможна хармония между любовта, брака и рицарското приключение. За пръв път тези три сфери на човешкия опит биват обвързани в обща фабула. При нейните герои чувствата, етиката, животът в обществото и политиката съжителстват по образцов начин. В продължение на следващите три века авторите на рицарски романи ще изпитват силното влияние на Кретиен дьо Троа и на тази негова творба. Тя задава параметрите на един нов жанр — романа — и очертава моралните измерения на рицарството.

Стоян Атанасов


Издание:

Автор: Кретиен дьо Троа

Заглавие: Ерек и Енида

Преводач: Атанас Сугарев

Година на превод: 2013

Език, от който е преведено: Старофренски

Издание: Първо издание

Издател: Издателство „Изток-Запад“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2013

Тип: сборник

Националност: Френска

Печатница: „Изток-Запад“

Излязла от печат: септември 2013

Редактор: Паисий Христов

Научен редактор: Стоян Атанасов

Художник: Деница Трифонова

Коректор: Вера Гьорева

ISBN: 978-619-152-283-5

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7719