„Ивен, Рицаря с лъва“ (1180) е най-типичният рицарски роман на Кретиен дьо Троа. В неговата интрига социалният реализъм на рицарския роман достига своеобразен връх. В същото време Кретиен вгражда в богатото на приключения повествование редица приказни елементи, заимствани от келтската митология и от християнската символика. От това смесване печели новият жанр — рицарският роман. Героят Ивен олицетворява фигурата на рицаря като защитник на слабите и онеправданите. А личната драма на Ивен, който дълго време бива раздвоен между съпружеските си задължения и изкушенията на странстващото рицарство, показва, че хармонията между брака и приключението е трудна, но възможна.

Стоян Атанасов


Издание:

Автор: Кретиен дьо Троа

Заглавие: Ивен, Рицаря с лъва

Преводач: Атанас Сугарев

Година на превод: 2013

Език, от който е преведено: Старофренски

Издател: Издателство „Изток-Запад“

Година на издаване: 2013

Тип: роман

Националност: Френска

Печатница: „Изток-Запад“

Излязла от печат: 03.07.2013

Редактор: Паисий Христов

Научен редактор: Стоян Атанасов

Художник: Деница Трифонова

Коректор: Людмила Петрова

ISBN: 978-619-152-311-5

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/7720