Непринуденият тон в прозата на Итало Калвино (1923–1986), тънкото му чувство за хумор, неговото блестящо, находчиво въображение, умението да вижда нещата от неочакван ъгъл придават на произведенията му свежестта на непосредствения разговор, създават чувството, че читателят общува направо с автора, сякаш без посредничеството на писаното слово. Може да се каже, че формулата на майсторството му е: дълбочина чрез „прозрачност“ на стила.

Автор е на разкази, повести, романи, между които най-известни са „Пътеката на паяковите гнезда“ — сборник разкази (в българското издание „Приключенията на един поет“), „Разполовеният виконт“, „Баронът на дърветата“, „Космически комедии“, „Те нулево“ и представените в този том „Невидимите градове“ и „Паломар“. Калвино е написал и множество статии и есета по литературни, културни, политически и естетически проблеми, изнасял е редица лекции и доклади в университети и на конгреси по целия свят, най-интересните от които са включени в този сборник. Писател общественик, каквито по традиция са всички големи италиански писатели, Итало Калвино се нарежда сред най-популярните италиански творци на нашия век.

5,5 Невидимите градове
Le citta invisibili,

0 Паломар
Palomar,