Романът „Планетата на двойниците“ (1974 г.) е признат единодушно от читатели и критици за връх в творческото развитие на изтъкнатия арменски писател фантаст Карен Симонян (1936 г.). Криминално-фантастичният сюжет, увлекателната интрига са само основата, на която авторът изгражда своеобразна философска притча за едно възможно бъдеще на човечеството. Чрез мрачната картина на обществото на роботите двойници, населяващи сивата планета Лета, писателят изразява тревогата си за бъднините на нашата Земя, застрашена от нравствена деградация и зле насочено технизиране. Цялото произведение е пронизано от идеята, че хората са длъжни да опазят за идните поколения не само Земята и нейните богатства, но и човешката памет, и всички прости, ала вечни човешки ценности.

Четирите разказа, включени в сборника, обогатяват представата ни за творческия лик на Карен Симонян и са своеобразно продължение на идейния замисъл на романа.


Издание:

Карен Симонян. Планетата на двойниците

Роман и разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №85

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Агоп Мелконян

Преведе от арменски: Агоп Орманджиян

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Съветска — арменска, I издание

Дадена за набор на 29.I.1987 г. Подписана за печат на 9.IV.1987 г.

Излязла от печат месец май 1987 г. Формат 70×100/32 Изд. №2057

Печ. коли 20. Изд. коли 12,95. УИК 12,11. Цена 2 лв.

Страници: 320. ЕКП 95363 5617–142–87

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

С–31+32

© Агоп Мелконян, съставител, предговор, 1987

© Агоп Орманджиян, преводач, 1987

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

c/o Jusautor, Sofia

 

Կարեն Սիմոնյան

Ներսես Մաժան դեղագործը

„Հայաստան“ Երևան, 1974

Մոգական պատմություն

„Սով. գրող“ Երևան, 1980

 

Թարգմանեց՛ Հակոբ Օրմանժյան

„Գ. Բակալով“ հրատարակչություն, Վառնա, 1987