Като механизъм за постигане на задълбочено мислене и промяна в начина на живот дихателните практики заемат важно място в личностното развитие. Чрез тях човек се научава как да се освободи от тревогата и напрежението, как да намали притеснението, как да се избави от стреса. Нещо повече — би се справил с редица неразположения и болестни състояния. По тази причина в наши дни те се прилагат масово във всички видове лечения — и чрез класическата, и чрез алтернативната медицина, още повече че категорично способстват за възприемането на позитивните учения. Предложените в настоящата книга дихателни упражнения са препоръчителни за всеки и са достъпен начин той да си осигури личностно развитие на физическо, духовно, емоционално и космическо ниво. Конкретни примери сочат, че правилното дишане осигурява оптималните условия за пълноценното протичане на процесите в нашия организъм, а само здрав човек може да има щастлив, спокоен и хармоничен живот.

0 Лечебно дишане
Nefesle İyileşme


Издание:

Автор: Мустафа Картал

Заглавие: Лечебно дишане

Преводач: Елен Кирчена

Година на превод: 2012

Език, от който е преведено: турски

Издание: първо

Издател: Сиела

Град на издателя: София

Година на издаване: 2012

Тип: ръководство

Националност: турска

Печатница: Печатна база СИЕЛА

Отговорен редактор: Наталия Петрова

Редактор: Ганка Петкова

Коректор: Стела Зидарова

ISBN: 978-954-28-1182-4

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2332