Името на Джеймс Кук се нарежда до имената на Колумб и Магелан, Беринг и Нансен. Той прониква в Северната и Южната полярни области, изследва подробно света на Южните морета и с целенасочените пътувания, които предприема, допринася решително за опознаването на цялото Южно полукълбо.

 

Дневниците на Кук са широко известни в света и постоянно издавани. Те са част от голямата маринистична литература. Без да страда от литературно честолюбие, Джеймс Кук се е показал истински писател. Своите дневници той пише ясно и образно, излага преди всичко фактически материал, сбито, точно, без многословие. Но фактите оживяват, защото с малко думи той умее да ни покаже непознати морета и земи, за пръв път видяни народи, нрави и бит, несъзирани от цивилизования човек. Той е майстор на пейзажа и хумора. С чуден език ни разказва за Южните морета или за студеното великолепие на антарктическите ледени маси. В същото време обаче в своите дневници Кук си остава учен и откривател.

Съдържание


Информация

Издание:

Заглавие: Пътуванията на Джеймс Кук около света

Преводач: Стехан Хантов

Година на превод: 1969

Език, от който е преведено: немски

Издател: Държавно издателство — Варна

Град на издателя: Варна

Година на издаване: 1970

Печатница: ДПК „Странджата“, Варна

Излязла от печат: 25.I.1970 г.

Редактор: Петър Алипиев

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Константин Пасков; Елена Върбанова

Художник: Иван Кьосев

Коректор: Паунка Камбурова; Светла Димитрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4908

История

  1. — Добавяне

Библиоман