Богдан Богданов
Култура, общество, литература (Текстове по културна антропология на античността)

В тази книга са подбрани задълбочени и проникновени текстове, които отразяват дългогодишната изследователска дейност на професор Богдан Богданов, един от най-значимите и влиятелни автори в полето на историята на културата и антропологията на античността.

Този изключителен том представя света на античния човек, неговите вярвания, практики и институции, литературните форми и значимите културни модели, които го формират и осмислят.

Тук читателят ще открие както изпълнени с конкретика текстове, разказващи за специфичните начини и стилове на общуване, преживяване и светоусещане на древните елини, така и богати теоретични възгледи, които тематизират ролята и функцията на митологията, религията, драмата, епоса, историографията и философията.

 

Богдан Богданов е доктор на науките и професор по старогръцка литература и култура в катедрата по класически филологии на Софийския университет. Председател на настоятелството на Нов български университет и един от неговите създатели.

Автор е на повече от 200 книги, статии и преводи в областта на старогръцката литература, културата, философията, човешките отношения и университетското образование. Личност с изключителен принос за модернизирането на българското образование и академичната среда, за развитието на гражданското общество и демокрацията в България.


Информация

Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Култура, общество, литература

Издание: Първо издание

Издател: Издателство „ЛИК“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2007

Националност: Българска

Коректор: Росица Николова

ISBN: 978-954-607-756-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/5424

История

  1. — Добавяне

Библиоман