Богдан Богданов е роден в София през 1940 г. Завършил е класическа филология в Софийския университет. През периода 1963–1969 г. е преподавател по класически езици, антична и западноевропейска литература във Великотърновския университет. От 1969 до 1983 г. е асистент по класическа филология в Софийския университет, от 1983 г. — доцент, а през 1989 г. е избран за професор. Той е един от основателите на Нов български университет.

Обществената му дейност се простира и в областта на ръководенето на Управителния съвет на фондация „Отворено общество“, както и ръководството на дипломатическата мисия на Република България в Република Гърция (1991–1993 г.).


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Литературата на елинизма

Издател: Издателство „Анубис“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1992

Тип: Монография

Националност: Българска

Редактор: Илия Илиев

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Павлина Стоименова

Коректор: Веселина Пешева

ISBN: 954-426-162-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1462