Юрий Королков
Кио ку мицу

((строго секретно))

Романът на известния съветски писател Ю. Королков, разкрива на документална основа японската агресия в Далечния Изток от 20-те години до края на Втората световна война. Разполагайки с богат фактически материал, авторът излага в увлекателна форма всички машинации на японското разузнаване, служещо на милитаристичните кръгове. Генерали, министри, обикновени войници, бандити, лекари, агенти на кемпейтай (японското контраразузнаване), търговци, гейши, шпиони… Тайни заговори, хитро сплетени интриги — цялата сложна машина на агресията е обрисувана в изключително интересната книга на Ю. Королков. И в тази жестока тайна война — дейността на легендарния съветски разузнавач Рихард Зорге, започнал своята дейност още през 20-те години.

3,5 Кио ку мицу
Кио ку мицу,


Издание:

Автор: Юрий Королков

Заглавие: Кио ку мицу

Преводач: Кузман Савов

Година на превод: 1973

Език, от който е преведено: Руски

Издание: второ

Издател: Партиздат

Град на издателя: София

Година на издаване: 1985

Тип: роман — хроника

Националност: руска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2

Излязла от печат: м. януари

Редактор: Надя Узунова

Художествен редактор: Александър Хачатурян

Технически редактор: Тодор Бъчваров

Художник: Тотю Данов

Коректор: Мария Александрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2457