„Животът на Мане“ не е романизирана биография. Въз основа на богат документален материал и многостранни проучвания видният френски писател Анри Перюшо (1917–1967) въвежда читателя в живота и творческия път на големия художник и „баща на импресионизма“, като същевременно майсторски пресъздава картината на една вълнуваща епоха в историята на съвременното изкуство. Едуар Мане е една от най-интересните и най-дискусионни фигури във френска живопис през втората половина на миналия век. „Закуска на тревата“ и „Олимпия“ предизвикват скандал, но откриват нова ера в развитието на световната живопис. Както казва Перюшо, „малко революции в областта на изкуството са били така решаващи и с толкова последици, както тази, предизвикана от Мане“.

5 Животът на Мане
La Vie de Manet,

Издание:

Автор: Анри Перюшо

Заглавие: Животът на Мане

Преводач: Никола Георгиев

Година на превод: 1970; 1981

Език, от който е преведено: френски

Издание: второ

Издател: „Български художник“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1981

Тип: биография

Националност: френска

Печатница: ПК „Георги Димитров“

Излязла от печат: 30.III.1981 г.

Редактор: Цветана Узунова-Калудиева

Редактор на издателството: Ани Владимирова

Художествен редактор: Иван Димитров

Технически редактор: Георги Димитров

Художник: Михаил Енев

Коректор: Димитрия Петрова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4814