В наши дни Бернхард Гжимек е един от най-популярните учени — писатели в цял свят. Огромният му опит и задълбочените му познания, натрупани като директор на зоопарка във Франкфурт на Майн и по време на ежегодните му пътешествия в Африка, са послужили като основа на редица талантливо написани научно-популярни книги.

В книгата си „Сред животните на Африка“, която предлагаме на читателите, авторът разказва за много видове африкански бозайници, птици и влечуги. Написана от позициите на борбата за защита на природата и наситена с огромен познавателен заряд, книгата на Б. Гжимек има забележителни литературни достойнства и се чете с увлечение.


Информация

Издание:

Автор: Бернхард Гжимек

Заглавие: Сред животните на Африка

Преводач: Розалия Вълчанова; Николай Йовчев

Година на превод: 1976; 1982

Език, от който е преведено: немски

Издание: Второ

Издател: Държавно издателство „Земиздат“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1982

Тип: научнопопулярен текст; очерк; документалистика

Националност: Немска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: 30. IX. 1982 г.

Редактор: Юлия Илиева

Художествен редактор: Петър Кръстев

Технически редактор: Васил Младжов

Художник: Михаил Макариев

Коректор: Емилия Вучкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2831

История

  1. — Добавяне

Библиоман