Седемнадесет мига от април

ще останат в твоето сърце.

Вярвам, че около нас

винаги ще има музика

и дърветата ще танцуват валс,

и само чайката,

увлечена от бързея, ще потъне

и ти няма да успееш

да й помогнеш…

„Щирлиц рязко спря.

Движение по пътя нямаше и той остави колата на шосето, без да я изкарва на банкета.

Влезе в боровата гора и се отпусна на земята.

Тревата вече подаваше първите си крехки яркозелени листенца.

Щирлиц внимателно погали земята с ръка. Дълго седя тека и галеше земята.

Знаеше какво го чака, когато даде съгласието си да се върне в Берлин.

Затова има право дълго да седи на хладната пролетна земя и да я гали с ръце…“

Москва — Берлин — Ню Йорк 1968

Съдържание

17 мига от пролетта 4,4

Семнадцать мгновений весны,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Автор: Юлиан Семьонов

Заглавие: 17 мига от пролетта

Преводач: Стефан Чотоклиев

Година на превод: 1971

Език, от който е преведено: руски

Издание: Трето

Издател: Партиздат

Град на издателя: София

Година на издаване: 1984

Тип: роман

Националност: руска

Печатница: ДП „Д. Благоев“

Излязла от печат: м. януари 1984 г.

Редактор: Доля Петринска

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Борис Въжаров

Художник: Александър Хачатурян

Коректор: Мая Христова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4540

История

  1. — Добавяне

Библиоман