Съдържание

Жан-Кристоф 0

Jean-Christophe,
Забранено


Информация

Издание:

Ромен Ролан. Жан-Кристоф Том II

Том втори. Второ издание

Преводач: Лилия Сталева

Редактор: Пенка Пройкова

Ред. на издателството: Кристина Япова

Художник: Божидар Икономов

Худ. редактор: Григорий Зинченко

Техн. редактор: Лорет Прижибиловска

Коректор: София Овчарова

 

Дадена за набор на 20.II.1981 г.

Подписана за печат на 30.V.1981 г.

Излязла от печат на 10.VI.1981 г.

Печатни коли 56,50. Издателски коли 47,46.

Усл. издателски коли 51.19. Формат 84/108/32.

Издателски №850. Литературна група III 8.

Цена 6,34 лв.

 

ДИ „Музика“, Г. Трайков 2А

ДПК „Димитър Благоев“, пор. №4180

История

  1. — Добавяне

Библиоман