В съзнанието на читателите американският писател Джон Кенеди Тул (1937–1969) ще остане единствено с романа си „Сговор на глупци“, написан преди повече от две десетилетия, но видял бял свят едва през 1980 г., отличен с „Пулицър“ през 1981 г. и белязал автора си като единствен писател, удостоен с тази награда посмъртно. Защото междувременно, отчаян от безплодните си усилия да намери издател за своята творба, а и от неспособността си да се пригоди към живота на съвременна „Америка на глупците“, Тул се е самоубил.

„Сговор на глупци“ е великолепна пародия на днешното американско общество, бликаща от хумор и изобретателност. Безспорно постижение на автора е неговият главен герой Игнациус Райли, чиято морална битка със заобикалящия го свят е по донкихотовски печална и предварително обречена на неуспех. Човешката трагедия на Тул се е превърнала и в литературна, защото неговата смърт ни е лишила от по-нататъшните плодове на едно рядко писателско дарование.


Информация

Издание:

Автор: Джон Кенеди Тул

Заглавие: Сговор на глупци

Преводач: Вениамин Младенов

Година на превод: 1989

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1989

Тип: роман

Националност: американска

Печатница: ДП „Димитър Найденов“ — Велико Търново

Излязла от печат: февруари 1989 г.

Редактор на издателството: Мариана Неделчева

Художествен редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Рецензент: Мариана Неделчева

Художник: Филип Малеев

Коректор: Людмила Стефанова; Ана Тодорова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/2538

История

  1. — Добавяне

Библиоман