Поемите на Омир „Илиада“ и „Одисея“ са първият писмен паметник на древногръцката литература. Като резултат от полухилядолетно фолклорно творчество те могат да се приемат за дело на зрелостта и на края. Същевременно основателно е да се смятат и за начало, тъй като са първите творби с определено личен, авторов характер, които насочват бъдещото развитие на литературата.

Както всички велики творби, те дават и голяма свобода на разбиране при прочита им. Най-трудно е да се разкрие конкретното съдържание и историческата им достоверност.

Тази книга ще помогне на учители, ученици и на всеки културен читател да усетят не само увлекателното, поучителното и странното, но и да го погледнат в светлината на предварителното знание, което ще им осигури историческа перспектива при прочита на „Илиада“ и „Одисея“.


Издание:

Автор: Богдан Богданов

Заглавие: Омировият епос

Издание: Второ преработено и допълнено издание

Издател: Издателство „Отворено общество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1996

Тип: монография

Националност: българска

Печатница: „Образование и наука“ ЕАД, София

Технически редактор: Владимир Бояджийски

Художник: Кремена Филчева

Коректор: Милка Великова

ISBN: 954-520-090-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1460