Френският писател Робер Мерл (род. 29. VIII. 1908 г.) е известен у нас с два свои романа — „Смъртта е моят занаят“ и „Островът“, отличаващи се с увлекателно повествование и една голяма актуална тема: обезчовечаването, до което води фашизмът в „Смъртта е моят занаят“, и неминуемият провал, на който е обречен всеки колониализъм.

В „Животно, надарено с разум“ Мерл остава верен на себе си. Главните герои в романа — един учен и два делфина — са принудени да решават изключително важен проблем, засягащ съдбата на цялата планета — да се предотврати замисляната от империалистите унищожителна война. През перипетиите на напрегнатото действие се откроява темата за отговорността на учения в нашия свят. И ако професор Савил напомня много Пърсел от „Островът“, то е, защото и в единия, и в другия писателят е вложил като основна черта на характера своя активен хуманизъм.

6 Животно надарено с разум
Un animal doué de raison,

За романа „Животно, надарено с разум“

За чест на най-добрите, най-дълбокомислещите френски писатели трябва да кажем, че те проявяват жив интерес към разрешаването на най-важните проблеми на съвременността и преди всичко на проблемите, свързани с войната и мира. Бих искал да подчертая това именно сега, когато буржоазните идеолози буквално излизат от кожата си, опитвайки се да убедят литераторите да стоят настрана от политиката, да посвещават свободното си време само на ровене в гънките на собствената си душа и търсения в областта на формата.

През 1967 год. в Париж излязоха няколко особено интересни политически романа на видни писатели, които сметнаха за свой дълг да се включат активно в борбата против силите на войната, потисничеството и реакцията и преди всичко против американския империализъм.

Романът на Робер Мерл „Животно, надарено с разум“ е един от тях. Сам Мерл характеризира този роман в предисловието към него като „политико-фантастичен“. Обаче неговото съдържание е толкова актуално, че читателят го възприема не като фантастика, а като предупреждение за оная страшна заплаха, която крият в себе си действията на американската военщина.

Като се стреми да подчертае актуалността на заплахата, която носи на света американската военщина, Мерл ограничава действието, развиващо се в романа, в точни рамки от време: събитията започват на 28 март 1970 г. и свършват през нощта на 8 и 9 януари 1973 г.

Юрий Жуков, „Иностранная литература“, 1968 г., бр. 8.

Новият роман на Робер Мерл е едно от първите произведения — и с това той се отделя от общия поток на литературата в наши дни, — в което се използуват най-новите завоевания на младата наука — психология на животните. В него намираме драматичната реалност на нашия свят, всичките ония политически и др. проблеми, от които сърцето ни се свива всяка сутрин, когато разгръщаме вестника…

Става дума за делфини. И за хора. И не за кои и да е, а за ония, които решават проблемите, засягащи всички ни. За учените, за стратезите. В тази книга въпросите са поставени в цялата им острота, доведени са докрай: доколко е интензивна съобразителността на животното, неговата способност да чувствува до каква степен могат да го разберат хората? Колко далеч може да отиде днес безчовечният контрол, доносите, науката, превърната в зло?

Андре Стил, „Юманите“, 7 декември 1967 г.


Издание:

Автор: Робер Мерл

Заглавие: Животно надарено с разум

Преводач: Славчо Рибарски

Език, от който е преведено: Френски

Издател: „Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Град на издателя: София

Година на издаване: 1970

Тип: роман

Националност: френска (не е указано)

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: 24.IX.1970

Редактор: Ерма Гечева

Редактор на издателството: Вера Филипова

Художествен редактор: Асен Старейшински

Технически редактор: Георги Русафов

Художник: Димитър Бакалов

Коректор: Елена Иванова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1393