Съдържание

Смехът на шопа 5,3

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Никола Анастасов, Смехът на шопа

Литературна обработка: Никола Анастасов

Редактор: Йордан Костурков

Рецензент: Станислав Стратиев

Художник: Борис Димовски

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Виолина Хаджидемирева

Коректор: Жанет Желязкова

 

Българска, I издание

ЕКП 07/9536226435/5605-165-84

Издателски №2223

Формат 60/84/24

Печатни коли 15,50

Издателски коли 9,64

Условно издателски коли 6,50

Тираж 80107

Дадена за набор на 18.III.1984 г.

Излязла от печат на 30.III.1985 г.

Издателство „Христо Г. Данов“

ДП „Георги Димитров“ — София

Цена 0,86лв.

История

  1. — Добавяне

Библиоман