Информация

През 2002 г. Европейският съюз официално въвежда обща валута, наречена евро, елиминирайки по този начин икономическите граници между отделните нации, и обединява континента под общи правила. 2000 години преди това живее един човек, който мечтае за същото.

Юлий Цезар

Чрез завоюване на съседни територии Римската империя се простира в цяла Европа и части от Африка и Азия. В резултат на обединяването стоките вече свободно се придвижват от едно място към друго, което от своя страна намалява разходите и безработицата. Цезар се ражда в семейство със знатно потекло и усеща предстоящото рухване на Републиката, дължащо се на липса на радикални промени. Ето защо се нагърбва с нелеката задача да реформира страната, спечелвайки постепенно доверието и подкрепата на народа. С ненадейните социални реформи, които осществява, си създава врагове и това впоследстие коства живота му, но тогава Римската империя е вече достатъчно укрепнала.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Юлий Цезар

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман