Далечното бъдеще. В Галактиката са останали само три известни разумни форми и прояви на живот. Човекът е едната. Другите две са неговите смъртни врагове.

Изуолите — дошли от далечната планета Карсън — гигантски и безумно жестоки същества, надарени с телепатични способности, но без каквато и да е склонност към съглашение и съюз с когото и да било.

Рулите — безчувствени създания, способни да приемат всякакви познати външни облици, и преследващи Човека с все по-нарастваща омраза.

Тъкмо с тези два противника ще трябва да премери сили един мъж на име Тревор Джеймисън.

И това трябва да стане сега. Веднага.

5,3 Войната срещу рулите
The War Against the Rull,


Издание:

Алфред Ван Вогт. Войната срещу рулите

Американска. Първо издание

Редактор: Иван Димитров

Коректор: Радостина Христова

Графичен дизайн: ХЕЛИКОН прес

ИК „Офир“ ООД, Бургас, 1997

 

© Van Vogt, A. E. The War Against the Rull

 

Авторът е носител на наградата ГРАНД МАСТЪР

 

Формат 54/84/16

Печатни коли 14.5

Печатница „Полипринт“ ЕАД — Враца