Информация

Той е един почитан и уважаван мъж, който горещо обича хората. Духовното наследство, което оставя на родината си Китай преди 2500 години, достига до наши дни, преодолявайки цели епохи. След смъртта си е обявен за „светец“. Името му е Конфуций.

Размимшлявайки върху неправдите на този свят, започва да преодолява идеите за „внимание“ и „човеколюбие“ в обществено-политическите отношения. Той е велик политик и истински учител. Конфуций взема под своя опека и закрила голям брой ученици и последователи, независимо от техния произход, и успява да създаде едно голямо академично семейство.

Неговото учение за това как трябва да се живее става известно под името конфуцианство и се разпространява не само в Китай, но и в Корея и Япония. Днес идеите му са отличителен белег и обща черта за всички тези страни.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Конфуций

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман