Информация

Четиридесет години след като се превръща в първата комунистическа страна в света, Съветският съюз придобива огромна мощ и става лидер на така наречения Източен блок. С течение на времето се включва в надпревара в различни области срещу другата страна, която е световна суперсила — Съединените щати. Непрекъснатото нарастващо напрежение между двете държави почти довежда до избухването на ядрена война, която може да изтрие от лицето на света по-голямата част от човечеството. В разгара на Студената война се появява 27-годишен съветски космонавт, имащ честта да стане първият човек, който полита в Космоса.

Името му е Юрий Гагарин.

Този герой получава признанието и уважението на своята родина, но след историческия си полет е използван от правителството на страната в подкрепа на пропагандистки цели. В космическата надпревара със САЩ много тайни от космическото пространство остават скрити зад дребно политикантстване. Първият човек, който изследва тази дотогава непозната територия, е употребяван през целия си живот като обикновена пешка в игрите на правителството на своята родина.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Юрий Гагарин

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман