Р. Скот Бакър
Тъмнината, която предхожда

(Книга първа от „Принц на нищото“)

Том 2

Р. Скот Бакър е роден през 1967 г. в Онтарио, Канада. Завършил е литература и литературознание в Университета на Западен Онтарио. Още като студент замисля цикъла „Вторият Апокалипсис“, от който до момента са публикувани трилогията „Принц на нищото“ и първите две части от „Аспект-император“. Р. Скот Бакър е автор и на романите „Невропат“ и „Ученикът на кучето“. Живее в Онтарио със съпругата си.

 

Майтанет, новият шриах на Хилядата храма, е призовал последователите на Късния пророк на Свещена война срещу езичниците фаними. В похода към свещения град Шимех се включват доскорошни непримирими врагове. И всеки от тях има свои собствени причини да тръгне срещу фанимите. Амбицията, подозренията и алчността заплашват да провалят похода. Докато от дивия, непознат север не се появява Анасуримбор Келхус. С помощта на тайното изкуство на дуниайните неочакваният съюзник завладява умовете и сърцата на воините, които го обявяват за божествен пророк. Единствено наставникът му Друсас Акамиан долавя, че изявеният му ученик е предвестник на Втория Апокалипсис.

 

Амбициозният епос „Принц на нищото“ от Р. Скот Бакър, вдъхновен от Дж. Р. Р. Толкин и Франк Хърбърт, съчетава блестяща ерудиция, мощно въображение и философска задълбоченост, които ще допаднат и на най-придирчивите читатели.

4,4 Тъмнината, която предхожда
The Darkness That Comes Before,

Издание:

Р. Скот Бакър

Принц на нищото

Книга 1: Тъмнината, която предхожда

Том 2

 

Превод: Симеон Цанев

Редактор: Милена Иванова

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Светлозар Петров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

Формат: 52/84/16

 

ИК „ИнфоДАР“ ЕООД, 2011

ISBN 978-954-761-493-2