Информация

През XIV в. Изтокът и Западът са разделени от мюсюлманския свят, така че европейците по това време трудно могат дори да си представят живота на Изтока. В тайнствената земя, наричана Далечния Изток, един мъж предприема 25-годишно пътешествие из тези неизследвани земи.

Този човек е Марко Поло. Още като младеж той придружава баща си в едно негово пътуване на изток, което бележи значителна част от живота му. След завършването си той разказва своите прикючения в книга, която цела Европа чете с интерес. Тази книга се нарича „Пътеществията на Марко Поло“.

В началото тя е възприемана като „приказка“, но с времето европейците осъзнават ценността на информацията, разкрита от Марко Поло, и започват на свой ред да предприемат пътувания на Изток, прехвърляйки по този начин мост между двата свята и поставяйки началото на епохата на Великите открития.

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Марко Поло

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман