Джон Фаулз
Грешницата от Лайм Риджис

(Прелъстената от френския лейтенант)

„Грешницата от Лайм Риджис“ или „Прелъстената от френския лейтенант“ е най-нашумялата творба на познатия вече у нас Джон Фаулз — едно от най-големите имена в съвременната английска проза. „Грешницата…“ е по същество исторически роман, защото изобразеният в него свят отстои на повече от сто години от наши дни. Ала целта на Фаулз не е просто да запечата едно отминало време, а да улови динамиката му, да надникне зад неговите табу, да обобщи широк кръг от икономически, социални, културни и нравствено-етични проблеми, засегнали Англия през този условно взет от календарна точка век, за да изследва тайните на човешката еволюция и самопознанието на изкуството. Големият успех на романа се дължи на майсторския синтез на традиционализма с новаторството, на историко-литературната и социално-психологическа фактура с увлекателния сюжет.

4,5 Грешницата от Лайм Риджис
The French Lieutenant’s Woman,


Издание:

Джон Фаулз. Грешницата от Лайм Риджис

Английска. Второ издание

ИК „Сампо“, София, 1999

Редактор: Николай Попов

ISBN: 954-8048-41-8