Информация

Осветление, климатик, музикална уредба, телевизор и не на последно място компютри. Във времето, в което живеем, ние приемаме електричеството за даденост. Само сто години са изминали обаче от времето, когато хората започват да го използват. То става наше достояние благодарение на изобретателя от XIX в. Томас Алва Едисън.

Той изобретява различни електрически уреди, които дават облика на една нова епоха, започвайки с „лампата с нажежаема жичка“, „фонографа“, „филма“, и поставя началото на един по-съвершен и свързан с елекктрониката начин на живот. С това той става известен като „Творецът“ на XX в.

Роден в Америка, приеман за проблемно дете в ранна възраст, той преодолява физическия си недъг, за да се превърне в човек, способен да извърши това, което никой друг не би могъл.

Неговите „вълшебни“ изобретения допринасят по безбройни начини полза на човечеството, показвайки на хората светлината на бъдещето. Какво е предначертано от съдбата на Томас Едисън?

* * *

Издание:

100 личности — хората променили света. Томас Едисън

Издателство „Де Агостини Хелас“, Гърция

Специална адаптация за български език: Giga George

Редактор и коректор: Ралица Панайотова

Вносител: Атика Медия, България

История

  1. — Добавяне

Библиоман