Като съдебен заседател в труден процес за сериен убиец, Луси Лоуел преживява травма, която се превръща в постоянно измъчващ я кошмар: малко дете в гората през нощта, свидетел на странен, насилствен акт.

Детективът Майло Стърджис насочва Луси за помощ към известния психиатър Алекс Делауер, който предполага, че това е може би детския й спомен за нещо твърде реално. Нещо като убийство…

4,7 Самозащита
Self Defense,


Издание:

Джонатан Келерман

Самозащита

 

Американска

Първо издание

 

Редактор: Антон Баев

Коректор: Недялка Георгиева

Художник: Борис Стоилов

 

ИК „Хермес“, Пловдив, 1998

ISBN 954-459-493-0