Издание:

Тихомир Димитров

Аварията

 

Български, първо електронно издание, 2015 г.

Тихомир Димитров, автор, 2015 г., http://asktisho.wordpress.com

Павлина Върбанова, редактор, 2015 г., http://kaksepishe.com

Петър Енчев, коректор, 2015 г.

Лиценз:

Използването на цялото произведение или на части от него за некомерсиални цели е позволено с посочване на автора (Тихомир Димитров) и на линк към източника с информация за автора: http://asktisho.wordpress.com/about/

Ползването с комерсиална цел в публичното пространство (уебсайтове с рекламни формати, радио, телевизия и периодичен печат) се заплаща по споразумение. Разпространението на преработки на оригинала не се допуска по никакви причини.